О Б Я В А Община Перник, Област Перник на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР/ на част от квартали 147 и 134 по регулационния план на гр. Перник, кв. “Васил Левски”


ОбяваДобави в Svejo

 132 преглеждания