О Б Я В А на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ за промяна предназначението на 21 поземлени имоти в гр. Перник, кв. “Калкас”


ОбяваДобави в Svejo

 121 преглеждания