О Б Я В А на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на поземлени имоти с идентификатори 55871.524.1, 55871.524.2, 55871.524.3, 55871.524.4, 55871.524.5, 55871.524.6, 55871.524.7, 55871.524.8, 55871.524.9, 55871.524.10, 55871.524.11, 55871.524.12, 55871.524.13, 55871.524.14, 55871.524.15, 55871.524.16, 55871.524.17, 55871.524.18, 55871.524.19, 55871.524.20, 55871.524.21, 55871.524.22, 55871.524.23, 55871.524.24, 55871.524.25, 55871.524.27, 55871.524.28, 55871.524.29, 55871.720.26 и 55871.627.114 по кадастралната карта на гр. Перник, махала “Парлева”


ОбяваДобави в Svejo

 278 преглеждания