О Б Я В А на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от квартали 161 и 155 по плана на гр. Перник, кв. “Твърди ливади”


ОбяваДобави в Svejo

 325 преглеждания