О Б Я В А на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на квартали 39 и 40 по плана на с. Боснек, община Перник


ОбяваДобави в Svejo

 246 преглеждания