О Б Я В А на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от квартали 50 /9050/, 115 и 151а /9151/ по плана на гр. Перник, кв.”Ралица”


ОбяваДобави в Svejo

 174 преглеждания