О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 757 от 22.02.2018 г. на Общински съвет-Перник, че е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от квартали 4, 6 и 14 и на улица с осови точки /ОТ/ 36-ОТ 39-ОТ 40-ОТ 41-ОТ 42-ОТ 43-ОТ 44-ОТ 45-ОТ 46 по плана на с. Големо Бучино, община Перник


0803181Добави в Svejo

 197 преглеждания