О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 484 от 30.03.2017 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на част от квартали 161 и 155 по плана на гр. Перник, кв. “Твърди ливади”


ОбяваДобави в Svejo

 231 преглеждания