"Мениджър за един ден" в Община Перник


„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” В ОБЩИНА ПЕРНИК

 

На 31 март 2009г. 10 ученици от Гимназията по икономика влязоха в общината за да бъдат кметския екип за един ден в Община Перник. Подрастващите управленци бяха избрани измежду десетки регистрирани на сайта на инициативата Junior Achievement България.

 В 10:00 те се Запознаха с основните функции и отговорности на кмета и с

Приоритетите и структурата на Община Перник . Предостави им се възможността сами да изберат измежду тях кмета . които да назначи екипа си за този работен ден .

Разпределение на длъжностите :

Кмет – Дарина Данчова
Секретар – Десислава Соколова
Зам.-кмет “Устройство на територията
и строителството” – Александър Порва
Зам.-кмет “Икономическо развитие” – Александрина Хаджиева
Зам.-кмет “Социална политика” – Даниела Йорданова
Зам.кмет “Обществен ред и сигурност” – Наско Шапков

Главен архитект – Милена Георгиева

Директор на дирекция „Финансово – стопанска дейност ” – Мадлен Радойчева

Директор на дирекция “Административно-правно, информационно и техническо обслужване” : Десислава Александрова

Протокол: Елизабет Иванова

РЕШЕНИЕ:  

Във връзка с възникналата нужда от места в детските ясли и нарушаване на договорните отношения между Община Перник и ПТПП от страна на пернишката търговско промишлена палата, настанена в сградата на детските ясли до стоматологията. ПТПП са дали част от крилото, преотстъпено на тях под наем, на трета организация, което е в нарушение на Закона за общинската собственост.

Решено е пернишката търговско промишлена палата да освободи сградата на детските ясли в законоустановения срок.

Решено е сградата на детските ясли да се използва по предназначение и там да се настанят деца от семействата, чакащи в списъка за настаняване в детски ясли, като взехме в предвид, че бройката им надхвърля 100 деца.

Решено е на пернишката търговско промишлена палата да бъдат предоставени други помещения, в които да се настани под наем – възможни варианти са сградата на Стоматологична поликлиника и съществуващи свободни офиси на ул. "Радомир 1".

Към решението се прилага и протокол от заседанието, подписан от младежкия кметски екип на Община Перник.

Утвърдил Д.Данчова:

/ Кмет за един ден на община Перник/

В 11:00 учениците бях приети от кмета Росица Янакиева за първата „оперативка” на новосформирания кметски екип натоварен да реши не лекия практически казус свързан с детските ясли в „Димова махала” .

Кмета Росица Янакиева се ангажира да се съобрази с тяхното управленско решение .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 638 преглеждания