Конкурс "Талантите на Перник"


КОНКУРС "ТАЛАНТИТЕ НА ПЕРНИК"


К О Н К У Р С

„ТАЛАНТИТЕ НА ПЕРНИК”

ЦЕЛ НА КОНКУРСА: Осигуряване на възможности за изява на деца и младежи от Пернишка община с цел, откриване, насочване и развиване на творческите им заложби в специализирани форми, студия и клубове и подпомагане на тяхното развитие.

КАТЕГОРИИ:

 I МУЗИКА:

1. Забавна и естрадна песен

– индивидуални изпълнители

– вокални групи

– инструментални състави

– вокално-инструментални състави

2. Народни песни:

– индивидуални изпълнители

– камерни групи

– изпълнители на народни инструменти

– вокално – инструментални групи

3. Класическо пеене

– солисти

– хорове

– индивидуални изпълнители на класически инструменти

 

II . ТАНЦИ

– Класически балет

– Балетно изкуство- модерен балет, джаз балет, свободна пластика

– Народни танци

– Спортни танци

– Други видове – степ, спортен рокендрол, мажоретни състави, забавни и естрадни танци, брейк, хип – хоп и др.

 

III . ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО И АКТЪОРСКО МАЙСТОРСТВО

Изпълнение по избор на: стихотворение, басня скеч, откъс и от пиеса и др.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:  

1. Участниците сами осигуряват съпровод на изпълняваните от тях песни / танци/ – компакт диск, касета, музикален съпровод /Плейбек и дублиране на солиста не се допускат. /

2. Продължителността на изпълнението във всяка категория не трябва да бъде повече от 5 минути.

3. Участниците със забавна и естрадна песен, задължително представят песен на български език и втора – по избор.

4. Всеки участник представя лична карта или друг документ, удостоверяващ неговата възраст и самоличност.

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I група – от 7 до 11 год.

II група – от 12 до 15 год.

III група – от 16 до 20 год.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

– подбор на песен / танц/

– вокални и танцови умения

– сценично поведение

– оценка за изпълнение

Обявяване на класирането и награждаване

08.05. 200 9 г. от 18.00 ч. в ОДК

Одобрените от комисията участници ще вземат участие в заключителния концерт, който ще се състои на 24.05. 2009 г. на площад „ Кракра”

 

НАГРАДЕН ФОНД

За всяка една от категориите в съответните възрастови групи, журито / музикални дейци, специалисти и педагози/ ще присъди грамоти и награди.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

Краен срок 21 април 2009 г. в Обединен детски комплекс

гр. Перник, ул. „Физкултурна” № 12 или на тел. 076 / 60 27 10

ДАТИ ЗА УЧАСТИЕ

  • Танци – 22 и 23 април 2009 г. от 10.00 и от 14.00 ч
  • Музика / песни и свирене на инструменти/ 24.04. 2009 г. от 10.00 и от 14.00 ч.
  • Художествено слово и актъорско майсторство – 25.04. 2009 г. от 10.00 ч.

 

Конкурсът ще се проведе в Обединен детски комплекс

гр. Перник , ул. „ Физкултурна” № 12

  

Справки, информация и записвания в Обединен детски комплекс – гр.Перник и на тел: 076/60 27 10

 1209 преглеждания