Концерт под надслов "Децата, правата им и дъгата"


НОВИНИ  

ДЕЦАТА, ПРАВАТА ИМ И ДЪГАТА

В навечерието на 1 юни-Международен ден на детето възпитаниците на ОДЗ № 9 „Калина Малина“ с директор Елза Методиева изнесоха вълнуващ концерт под наслов „Децата , правата им и дъгата“.

            Общоизвестна истина е , че превенцията на асоциално и девиантно поведение е добре да започне още в предучилищна възраст. Ясното формулиране на правила и познаване на правата и задълженията е от изключително значение за формиране на социално зрели личности. Децата показаха много добри познания по темата под формата на спектакъл- чрез стихотворения, скечове и песни.Уникалното в случая е , че спектакъла е авторски- на учителката Росица Велинова. Идеята и е дошла от едно стихотворение на Джани Родари:


 


«Дъга без да има гърмене зловещо,


това би било най-чудесното нещо.


Най-чудесното нещо би било на земята


Мирът да се сключва преди войната „…


 


            Разпознаването на чувства и емоции, както и техники за овладяване на гнева и алтернативно поведение не бяха непознати за децата. Не останаха безучастни и родителите- запяха заедно с децата си популярна песен.


            Експертите от Превантивно- информационен център раздадоха на родителите дипляни с практични съвети как да разпознават първите симптоми на агресия в децата си и как да постъпят в такива ситуации.


            Община Перник в лицето на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, чийто председател е г-н Иван Джегалски дари на малчуганите килим с правилата на улично движение, комплект играчки “ Полицейски участък“ и други помагала с които може да се разиграват ролеви игри и да се повиши ефективността на обучителния процес.


Гости на проявата бяха :г-жа Цветана Тошева – директор на дирекция „Образование и култура“ при Община Перник, г-жа Евелина Любомирова –началник сектор „Образование“, г-жа Биляна Петрова –секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и екипа на Превантивно- информационен център.

 
 621 преглеждания