Кметът представи “ Стратегията за управление на общинската собственост през 2016 – 2019 година“ на публичното обсъждане в Двореца на културата в Перник


IMG_9904 (2)

В Двореца на културата в Перник се проведе обществено обсъждане на Стратегията за управление на общинската собственост до 2019 година. Бъдещите планове на общината в тази насока представи кметът Вяра Церовска в присъствието на заместник-кметовете Денислав Захариев и Владислав Караилиев.
В стратегията се посочва,че актовете на общинска собственост на територията на общината са 10 714 . От тях 9853 са недвижими имоти частна общинска собственост,а публичните са 861. Това не са окончателните цифри, тъй като и в момента тече процес на проучване и актуване на имоти. В документа се посочва,че към настоящия момент преобладаващият брой незастроени имоти са терени в индустриалната зона. Тяхното управление е трудно, тъй като собствеността е в процес на идентификация. Освен това не за всички има действащи подробни, устройствени планове и не може да се учредява право на строеж. Слабости са отбелязани и при застроените нежилищни имоти. Липсва траен интерес към сгради на територията на кметствата. За повечето недостигат средства за поддържане и са в лошо състояние. Част от имотите са в многоетажни сгради и са в режим на етажна собственост. Що се отнася до жилищния фонд статистиката показва, че до края на 2015 година община Перник разполага с 673 апартамента и 17 къщи. В тях са настанени 658 домакинства. Повечето от общинските жилища са построени преди 30 години и са амортизирани, а средствата, които се получават от наемите са недостатъчни за поддържането им. Що се касае относно закупуването им заместник-кметът Денислав Захариев обясни,че по закон всеки наемател, който живее в общинско жилище и отговаря на необходимите условия, има право да поиска да го закупи. Той обясни , че решението се взима от общинския съвет.
„ Като цяло политиката на общината е да се опитваме да запазим тези жилища, така че да не настъпи момент, в който няма да имаме къде да настаняваме крайно нуждаещи се хора.“ – каза заместник-кметът по икономическа политика и евроинтеграция.
В същото време тези, които са най-стари и морално остарели и хората имат права, ще се вземе съвместно решение с общинския съвет. Захариев уточни още, че такива обекти, за продан, са включени в програмата за „Управление и разпореждане на собственост с общинско имущество“,която е утвърдена с решение от общинския съвет. Освен това в изготвените проекти към инвестиционната програма е заложено изграждането на нови жилища,които да са собственост на община Перник.Добави в Svejo

 430 преглеждания