Какво трябва да направят гражданите, чиито домове пострадаха при земетресението


Гражданите, чиито жилища са пострадали от земетресението на 22.05.2012г. трябва да направят следното:
1. Да направят снимки на нанесените щети, ако е необходимо неотложно започване на ремонтна дейност, след което могат да започнат ремонта. Щетата ще бъде оценена от комисията по снимка след пристигането на място.

2. Да напишат собственоръчно молба до кмета на Община Перник, която да започва „Във връзка с нанесените ми щети на жилището от земетресението на 22.05.2012г…….“. След това описват адреса по местоживеене и кратко описание на щетата и се чака на място комисия, която ще ги посети при първа възможност.

3. Да приложат следните документи, предвидени в правилника за организиране и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, предвидени в чл.28

ПРИЕМАНЕТО НА МОЛБИТЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 23.05.2012Г. СЛЕД 8.00Ч. В ОБЩИНАТА.

Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен имот трябва да се прилагат:
1. Копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на имота
2. Удостоверение за данъчна оценка на имота
3. Декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно построено.

Изисквания и необходими документи

Молба

ДекларацияДобави в Svejo

 5053 преглеждания