Инвестиционно предложение на „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД за Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот 55871.513.126, ул. „Владайско въстание“ №1


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, община Перник осигурява достъп до следната информация – „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД има инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване в поземлен имот 55871.513.126, ул. „Владайско въстание“ №1, гр. Перник, община Перник, област Перник“.

 Уведомлението за инвестиционното предложение, заедно с разработената информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността на интернет страницата на община Перник.

В законовия срок се приемат писмени възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

26-00-635_за_общ_ПерникДобави в Svejo

 118 преглеждания