Информация по проект № BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“


Проект № BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“

Договор за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.001-0046-С02

След подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Перник обяви предвидените в договора обществени поръчки за избор на изпълнители.

За обект: „Дневен център за деца с увреждания“, намиращ се в гр. Перник, кв. „Варош и табана“, ул. „Илинден“ № 14, бяха сключени договори с изпълнители по дейности, както следва:

  1. Изпълнение на СМР – „РКЕМ ГРУП“ ЕООД, гр. Сапарева баня;
  2. Информация и публичност по проекта – „ДЖУЛИ ЕКСПРЕС“ ЕООД;
  3. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане – „ЕЛ БИ ЕКСПРЕС“ ЕООД

 

Строително-монтажните работи приключиха през месец декември 2019 г., а доставката на оборудване и обзавеждане през месец март 2020 г. Дейностите бяха изпълнени качествено и в срок.

За 24.06.2020 г. от 10:00 часа е насрочена заключителната пресконференция по проекта, която ще се проведе в Заседателната зала на Община Перник.

Прессъобщение 2-1-46 ДЦДУ

 

 

 



Добави в Svejo

 92 преглеждания