Ден на диалога между законодателната и местната…


 

ДЕН НА ДИАЛОГА МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И МЕСТНАТА ВЛАСТ

На 28 септември в 28 общини едновременно ще се проведе Ден на диалога между законодателната и местна власт, организиран от Национално сдружение на общините в Република България. Темата на дискусиите тази година ще бъде “Развитие на европейски тип местни финанси”.

 


Заповядайте на 28 септември 2009 г. в 10:00 часа


в Конферентната зала на Двореца на културата.


  


МАЛКО ИСТОРИЯ:


 


Денят на диалога се организира от 1998 г. насам. На този ден едновременно в цялата страна (по избирателни райони) се събират за дискусия народни представители, председатели на общински съвети, кметове на общини, областни управители, експерти, неправителствени организации и медии. Срещите, провеждани по еднакъв дневен ред, подготвен с аргументирани материали от НСОРБ, са посветени на въпроси от изключителна важност за местното самоуправление, както и на очакваните от общините, законодателни промени за следващата година.


 


Темите на Деня на диалога отразяват приоритетите и развитието на местното самоуправление през годините:


 


1999 г. – Подобряване на взаимодействието между републиканския и


               общинските бюджети;


2000 г. – Местните данъци – подход при определяне на          


               взаимодействието между републиканския и общинските


               бюджети;


2001 г. – Разширяване на ресурсните възможности на общините;


2003 г. – Старт на финансовата децентрализация;


2005 г. – Финансовата децентрализация – как да стане реалност;


2006 г. – Новият мандат на местната власт – с нова законова рамка


               за развитие на местното самоуправление.


2007 г. – местни избори (без Ден на диалога).


2008 г. – съчетано провеждане на Ден на диалога с Годишната среща


               на местните власти на тема “Общините – успешни


               бенефициенти по европейските фондове.


 


Основният и най-важен резултат от ежегодното провеждане на Деня на диалога е постигнатата традиция на открита и честна дискусия, което позволява по-добро разбиране на позициите на двете страни. Депутатите получават ясна представа за общинските проблеми и очаквания, пречупени през спецификата на конкретния избирателен район, а общините – за националните приоритети и предстоящи задачи. Резултатите от дискусиите се обобщават и приемат от Управителния съвет на НСОРБ и са в основата на програмата на Сдружението за следващата година.


 Тази година Денят на диалога ще бъде особено важен, защото ще срещне за първи път народните представители от мандат 2009 – 2012 г. с представителите на местната власт. Широкото участие на местна и законодателна власт и активната дискусия ще бъдат заявка за доброто и ползотворно сътрудничество между Парламента и общините.


 Добави в Svejo

 438 преглеждания