Четири нови проекта спечели Община Перник


ЧЕТИРИ НОВИ ПРОЕКТА СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА ПЕРНИК 


Четири нови проекта е спечелила Община Перник, съобщи на пресконференция кметът Росица Янакиева. Проект „Грижа в семейна среда” по Оперативна програма „Човешки ресурси” на стойност 119 550,97 лв. Той предвижда 40 души инвалиди и възрастни хора да бъдат обгрижвани в семейна среда.

Вторият проект е за укрепване на бреговете на р. Мъглиш в кв. Църква, който е на стойност 280 000 лв. Другите два проекта, които е спечелила Общината са международни. Единият е за екологосъобразно управление на ВиК системата в Община Перник с партньори от Холандия, Италия, Англия и Изследователски център за регионално и глобално развитие. Другият проект „ReTInA” е за възстановяване на изоставени индустриални зони и е по програма за транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа. Стойността му е 280 000 евро, като 15% от сумата е съфинансиране от Министерство на регионалното развитие. Партньори в проекта са общини в Унгария, Италия, Гърция, Румъния и Словакия,
както и университетът "Марибор" в Словения.

Дейностите, които ще бъдат обхванати по време на проекта са проучване и създаване на бизнес парк, създаване на публично-частно партньорство, идеен и работен проект за изграждане на бизнес парк в района на старата индустриална зона. Ръководител на проекта е Иван Искренов, координатор Мила Кръстева, а продължителността му е 36 месеца.  

От днес в Общинска администрация e назначен нов директор на  ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” архитект Маринела Чолева. Причината за освобождаването на предишния главен архитект е бавното обслужване на преписки от гражданите, поясни Янакиева. Кметът заяви категорично, че до месец ще се създаде нова организация в работата на Дирекцията и ще има коренна промяна по отношение на обслужването на гражданите.

Всички права запазени © Община Перник, 2004 516 преглеждания