Администрацията вече работи с геобазираната интернет…


 
АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЕЧЕ РАБОТИ С ГЕОБАЗИРАНАТА ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


 

Представители на фирмата „Булплан“ обучаваха администрацията да работи с геобазираната интернет информацонна система.

Обучението е в рамките на проект “В търсене на устойчиви модели: “Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса”, договор № А08-14-22-С/09.02.2009за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.


В резултат на този проект в общината са разработени модели за публично-частни партньорства и бяха обучени представителите на администрацията в трите общини: Перник, Радомир и Кюстендил.  

 

 

 

 

 

  

 

 

ПРОЕКТ: “В търсене на устойчиви модели: “Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса”, договор № А08-14-22-С/09.02.2009 – за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.


Всички права запазени © Община Перник, 2004


Добави в Svejo

 379 преглеждания