Отчет за касовото изпълнение на бюджета

План за финансово оздравяване за IV-то трим.2019г.

Доклад във връзка с изпълнението на Плана за финансово оздравяване на Община Перник за периода 2017-2019г.

Доклад за изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за първо тримесечие на 2019 г.

Доклад относно изпълнение на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за второ тримесечие на 2019 г.

Доклад относно  изпълнение на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за трето тримесечие на 2019г

Отчет за изпълнението на Оздравителен план 1- во тримесечие 2018

Доклад относно  изпълнение на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за второ тримесечие на 2018 г.

Доклад относно  изпълнение на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за трето тримесечие на 2018 г

Изпълнение на плана за финансово оздравяване за I-во трим.на 2017 г. на Община Перник

Доклад относно  изпълнение на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за второ тримесечие на 2017 г.

Доклад относно  изпълнение на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за трето тримесечие на 2017 г

Доклад относно  изпълнение на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за четвърто тримесечие на 2017 г

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2020

Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.02.2020г.

Отчет за касово изпълнение м.01.2020 г.

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2019

Тримесечни отчети за касово изпълнение към 31.12.2019г. на Община Перник

Отчет за касово изпълнение м.11.2019 г.

Отчет за касово изпълнение м. 10.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 09.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 08.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 07.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 06.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 05.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 04.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 03.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 02.2019г

Отчет за касово изпълнение м. 01.2019г

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018

Отчет за касово изпълнение м. 12.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 11.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 10.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 09.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 08.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 07.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 06.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 05.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 04.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 03.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 02.2018г

Отчет за касово изпълнение м. 01.2018г

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017

Отчет за касово изпълнение м.12.2017г

Отчет за касово изпълнение м. 11.2017г

Отчет за касово изпълнение м. 10.2017г

Отчет за касово изпълнение тримесечие м.09.2017г

Отчет за касовото изпълнение м.07.2017г

Отчет за касовото изпълнение м.06.2017г

Отчет за касовото изпълнение м.05.2017г

Отчет за касовото изпълнение за м.04.2017

Отчет за касовото изпълнение за м.03.2017

Отчет за касовото изпълнение м.02.2017г

Отчет за касовото изпълнение м.01.2017г

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2016

Отчет за касовото изпълнение м.01.2016г.

Отчет за касовото изпълнение м.02.2016г.

Отчет за касовото изпълнение м.03.2016г.

Отчет за касовото изпълнение м.04.2016г.

Отчет за касовото изпълнение м.05.2016г.

Отчет за касовото изпълнение м.06.2016г.

Отчет за касовото изпълнение м.07.2016г.

Отчет за касовото изпълнение м.09.2016г.

Отчет за касовото изпълнение м.12.2016г.

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2015

Отчет за изпълнението на приходите към 31.12.2015г.

Отчет на разходите по функции към 31.12.2015г.

Отчет на разходите по параграфи към 31.12.2015г.

Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи

Отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС към 31.12.2015г.

Доклад за изпълнението на бюджета за 2015г. на Община Перник

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2014

Отчет за изпълнението на приходите към 31.12.2014г.

Отчет на разходите по функции към 31.12.2014г.

Отчет на разходите по параграфи към 31.12.2014г.

Отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС към 31.12.2014г.

Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2013

Доклад за изпълнението на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове на Община Перник към 31.12.2013г.

Отчет за изпълнението на приходите към 31.12.2013г.

Отчет на разходите по функции към 31.12.2013г.

Отчет на разходите по параграфи към 31.12.2013г.������ � Svejo