Конкурси и търгове

2009

ЗАПОВЕД №1010 – Провеждането на търг за с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти.
Изтегли word document DOC, 54Kb, от 12.11.2009 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на ЦДГ №12 „Радост“ и ОДЗ №14 „Славейче“ гр.Перник
Изтегли word document DOC, 54Kb, от 26.08.2009 год.

ОБЯВА – Извършване на продажба чрез ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС на общински обекти с начални цени
Изтегли word document DOC, 54Kb, от 13.07.2009 год.

ЗАПОВЕД №1010 – Провеждането на търг за с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти.
Изтегли word document DOC, 57Kb, от 05.06.2009 год.

ЗАПОВЕД №653 – Провеждане на конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 56Kb, от 17.04.2009 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция ”Устройство на територията“
Изтегли word document DOC, 32Kb, от 13.04.2009 год.

ОБЯВА – Конкурс за заемане на длъжността „Главен вътрешен одитор“
Изтегли word document DOC, 35Kb, от 13.04.2009 год.

2008

ОБЯВА – Извършване на продажба чрез ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС на общински обекти с начални цени
Изтегли word document DOC, 53Kb, от 22.10.2008 год.
<!-newpage->
2007

ОБЯВА – Конкурс за заемане на длъжността „изпълнителен директор“ на Общинския комплекс Дворец на културата – Перник
Изтегли word document DOC, 75Kb, от 24.07.2007 год.

ОБЯВА – Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Регионалния исторически музей – Перник
Изтегли word document DOC, 59Kb, от 24.07.2007 год.

ЗАПОВЕД №1191 – Провеждане на таен търг за продажба на общински невдижими имоти , представляващи терени – частна общинска собственост, находящи се в кв.”Проучване”, гр.Перник.
Изтегли word document DOC, 63Kb, от 21.05.2007 год.

ЗАПОВЕД №851 – Провеждане на таен търг за учредяване възмездно право на строеж върху част от терени – частна общинска собственост.
Изтегли word document DOC, 87Kb, от 10.04.2007 год.

ЗАПОВЕД №852 – Провеждане на таен търг за продажба на общински невдижими имоти , представляващи терени – частна общинска собственост, находящи се в кв.”Проучване”, гр.Перник.
Изтегли word document DOC, 68Kb, от 10.04.2007 год.

ЗАПОВЕД №853 – Провеждането на търг за с тайно наддаване за продажба на общински обекти.
Изтегли word document DOC, 43Kb, от 10.04.2007 год.

2006

ЗАПОВЕД №2359 – Провеждане на таен търг за учредяване възмездно право на строеж върху части от терен – частна общинска собственост, представляващи петна за изграждане на обекти на 1 /един/ етаж и гаражи.
Изтегли word document DOC, 79Kb, от 27.11.2006 год.

ЗАПОВЕД №2360 – Провеждане на таен търг.
Изтегли word document DOC, 73Kb, от 27.11.2006 год.

ЗАПОВЕД №2229 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на активи, собственост на Община Перник – гр. Перник.
Изтегли word document DOC, 48Kb, от 06.11.2006 год.

ОБЯВА – Търг с явно наддаване за следните обекти общинска собственост: 15 броя павилиони представляващи преместваеми съоражения разположени върху общински имот.
Изтегли word document DOC, 40Kb, от 05.10.2006 год.

ОБЯВА – Откриване на процедура за приватизация чрез публичен тръг с явно наддаване на недвижими имот собственност на общинско дружество “ Тролейбусен транспорт “ ЕООД – Перник с едноличен собственик на капитала – Общински съвет – Перник.
Изтегли word document DOC, 48Kb, от 24.07.2006 год.

ЗАПОВЕД №1489 – Провеждане на конкурс за продажба на общински невдижими имоти , представляващи терени – частна общинска собственост, находящи се в с. Селищен дол, община Перник.
Изтегли word document DOC, 58Kb, от 06.07.2006 год.

ЗАПОВЕД №1490 – Провеждане на таен търг за продажба на общински невдижими имоти, представляващи обекти – частна общинска собственост, находящи се в “Стопански двор” на с.Ярджиловци, община Перник.
Изтегли word document DOC, 58Kb, от 06.07.2006 год.

ОБЯВА – Откриване на процедура по приватизация чрез публичен търг с явно наддаване за следните обекти – частна общинска собственост.
Изтегли word document DOC, 48Kb, от 28.06.2006 год.

ОБЯВА – Извършване на продажба чрез ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС на общински обекти с начални цени.
Изтегли word document DOC, 44Kb, от 22.05.2006 год.

ОБЯВА – Конкурс за отдаване под наем на част от имот общинска собственост – хижа “Кралев дол” АОС №1976 от 17.04.2001г. – находящ се в Община Перник, в близост до с. Кралев дол” с площ 160 кв. м.
Изтегли word document DOC, 90Kb, от 30.03.2006 год.

ОБЯВА за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.
Изтегли word document DOC, 66Kb, от 27.02.2006 год.

ОБЯВА – Конкурс за отдаване под наем на част от имот общинска собственост – хижа “Славей” АОС №1975 от 17.04.2001г. – находящ се в гр. Перник – “Голо бърдо” с площ 231кв. м. .
Изтегли word document DOC, 63Kb, от 24.01.2006 год.

2005

ОБЯВА – конкурс за предоставяне на концесия на следните спортни обекти, публична общинска собственост.
Изтегли word document DOC, 23Kb, от 06.12.2005 год.������ � Svejo