Конкурси и търгове

2012

Заповед № 2050/18.12.2012г. за Търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост

КОНКУРС за избор на длъжностите „УПРАВИТЕЛ“ и „АДМИНИСТРАТОР“ на СП «ФЛОР»-гр.Перник

ЗАПОВЕД №1881/21.11.2012г. – Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 123 обекта общинска собственост 

Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Общински съвет“

Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Обслужване“ в Дирекция „Местни приходи“

Заповед за търг с тайно наддаване

Търг с явно наддавене

Заповед за търг с явно наддаване

Заповед на кмета относно конкурс за заемане на длъжността изпълнителен директор на Общински комплекс Дворец на културата – Перник

Търг с явно наддаване

Конкурс за длъжността Директор на ОДЗ №12 „Радост“

Конкурс за длъжността директор на ОДЗ №9 „Калина Малина”

Правила за провеждането на конкурса

Обява за провеждане на конкурса

Обява за провеждане на конкурса

Публичен търг с явно наддаване

Обявление на търг с тайно наддаване

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Образование и култура“
Изтегли word document DOC, 52Kb, от 03.02.2012 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Детска ясла №4
Изтегли word document DOC, 33Kb, от 16.01.2012 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Детска ясла №3
Изтегли word document DOC, 33Kb, от 16.01.2012 год.

2011

Конкурс за заемане на длъжността Началник-сектор „Жилищно настаняване и социални дейности“
Изтегли word document DOC, 29Kb, от 12.12.2011 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-сектор „Здравеопазване, спорт, младежки дейности“
Изтегли word document DOC, 29Kb, от 12.12.2011 год.

ЗАПОВЕД №1987 – Провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 70Kb, от 07.12.2011 год.

ЗАПОВЕД №1986 – Провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 102Kb, от 07.12.2011 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-отдел „Счетоводен“
Изтегли word document DOC, 28Kb, от 26.09.2011 год.

ЗАПОВЕД №1369 – Провеждане на търг за отдаване под наем на търговски маси и складови помещения – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 107Kb, от 26.08.2011 год.

ЗАПОВЕД №1368 – Провеждане на търг за отдаване под наем на павилиони, терени и магазини – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 87Kb, от 26.08.2011 год.

ЗАПОВЕД №1367 – Провеждане на търг за отдаване под наем на щандови клетки – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 96Kb, от 26.08.2011 год.

ЗАПОВЕД №1353 – Провеждане на търг за отдаване под наем на помещения и терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 66Kb, от 24.08.2011 год.

ЗАПОВЕД №1328 – Провеждане на търг за отдаване под наем на помещения / ресторант „Дворец на културата“
Изтегли word document DOC, 56Kb, от 18.08.2011 год.

ЗАПОВЕД №1317 – Провеждане на търг за продажба на употребявани моторни превозни средства, собственост на Община Перник
Изтегли word document DOC, 66Kb, от 15.08.2011 год.

ЗАПОВЕД №1316 – Провеждане на търг за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 102Kb, от 15.08.2011 год.

ЗАПОВЕД №1315 – Провеждане на търг за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 81Kb, от 15.08.2011 год.

Конкурс за заемане на длъжността Управител в Областен информационен център
Изтегли word document PDF, 250Kb, от 10.08.2011 год.

Конкурс за заемане на длъжността Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Изтегли word document PDF, 250Kb, от 10.08.2011 год.

Конкурс за заемане на длъжността Експерт „Информационно обслужване и услуги“
Изтегли word document PDF, 250Kb, от 10.08.2011 год.

ЗАПОВЕД №1134 – Провеждане на търг за продажба на терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 68Kb, от 11.07.2011 год.

ЗАПОВЕД №1133 – Провеждане на търг за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска осбственост
Изтегли word document DOC, 86Kb, от 11.07.2011 год.

ЗАПОВЕД №946 – Провеждане на търг за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 65Kb, от 08.06.2011 год.

ЗАПОВЕД №829 – Провеждане на търг за продажба на терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 68Kb, от 18.05.2011 год.

Конкурс за предоставяне на социална услуга „Кризисен център“ за лица пострадали от насилие или жертва на трафик на територията на гр.Перник
Изтегли word document DOC, 68Kb, от 13.05.2011 год.

ЗАПОВЕД №537 – Провеждане на търг за отдаване под наем на терени и помещения – общинска собственост
Изтегли word document DOC, 71Kb, от 30.03.2011 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-отдел „Гражданско състояние“
Изтегли word document DOC, 29Kb, от 14.03.2011 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-отдел „Общински инспекторат“
Изтегли word document DOC, 30Kb, от 14.03.2011 год.

ЗАПОВЕД №306 – Провеждане на търг за продажба на терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 71Kb, от 28.02.2011 год.

ЗАПОВЕД №236 – Провеждане на търг за продажба на терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 67Kb, от 15.02.2011 год.

ЗАПОВЕД №218 – Провеждане на търг за продажба на терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 69Kb, от 08.02.2011 год.

ЗАПОВЕД №217 – Провеждане на търг за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 83Kb, от 08.02.2011 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Художествена галерия – Перник
Изтегли word document DOC, 49Kb, от 07.01.2011 год.

2010

ЗАПОВЕД №2564 – Провеждане на търг за отдаване под наем на помещение общинска собственост
Изтегли word document DOC, 63Kb, от 27.12.2010 год.

ЗАПОВЕД №2480 – Провеждане на търг за отдаване под наем на 12 бр. терени и 3 бр. помещения общинска собственост
Изтегли word document DOC, 64Kb, от 15.12.2010 год.

ЗАПОВЕД №2435 – Провеждане на търг за продажба на терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 68Kb, от 13.12.2010 год.

ЗАПОВЕД №2374 – Провеждането на търг за продажба на терени – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 70Kb, от 13.12.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Финансово-счетоводна“
Изтегли word document DOC, 32Kb, от 06.12.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-отдел „Гражданско състояние“
Изтегли word document DOC, 32Kb, от 22.11.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-отдел „Изграждане инфраструктура“ в Дирекция на Главен инженер
Изтегли word document DOC, 32Kb, от 22.11.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на ОДЗ №1 „Миньорче“ – гр.Перник
Изтегли word document DOC, 71Kb, от 16.09.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на ЦДГ №15 „Райна Княгиня“ – гр.Перник
Изтегли word document DOC, 71Kb, от 16.09.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността“
Изтегли word document DOC, 32Kb, от 14.09.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-отдел „Бюджет, финанси и методология на отчетността“ в Дирекция „Финансово-счетоводна“
Изтегли word document DOC, 32Kb, от 14.09.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – гр.Перник
Изтегли word document DOC, 34Kb, от 25.08.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Регионална библиотека „Светослав Минков“ – гр.Перник
Изтегли word document DOC, 47Kb, от 26.07.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на Регионален исторически музей – гр.Перник
Изтегли word document DOC, 41Kb, от 22.07.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-сектор „Общинска собственост“
Изтегли word document DOC, 28Kb, от 06.07.2010 год.

ЗАПОВЕД №1177 – Провеждането на търг за учредяване възмездно право на строеж върху земя – частна общинска собственост
Изтегли word document DOC, 80Kb, от 27.05.2010 год.

ЗАПОВЕД №1176 – Провеждането на търг за продажба на употребявани моторни превозни средства
Изтегли word document DOC, 67Kb, от 27.05.2010 год.

ЗАПОВЕД №1175 – Провеждането на търг за продажба на употребявани моторни превозни средства
Изтегли word document DOC, 79Kb, от 27.05.2010 год.

ЗАПОВЕД №1060 – Провеждането на търг за продажба на общински недвижими имоти
Изтегли word document DOC, 73Kb, от 13.05.2010 год.

ЗАПОВЕД №938 – Провеждането на търг за отдаване под наем на 18 броя помещения общинска собственост
Изтегли word document DOC, 131Kb, от 29.04.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Началник-сектор „Общинска собственост“
Изтегли word document DOC, 32Kb, от 12.04.2010 год.

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор „Транспорт и безопасност на движението“
Изтегли word document DOC, 33Kb, от 12.04.2010 год.

ЗАПОВЕД №815 /Изменение/ – Провеждането на търг за продажба на общински недвижими имоти
Изтегли word document DOC, 54Kb, от 27.04.2010 год.

ЗАПОВЕД №815 – Провеждането на търг за продажба на общински недвижими имоти
Изтегли word document DOC, 80Kb, от 09.04.2010 год.������ � Svejo