Конкурси и търгове

2018

06.02.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

02.02.2018г.

Заповед за проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

2017

12.12.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

05.12.2017г.

Конкурс за длъжността – Началник на отдел „Общинска собственост и контрол търговия, транспорт и земеделие” – 1 щ. бр.

30.10.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 21 бр. обекти /терени и павилиони/ – общинска собственост

26.10.2017г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

25.10.2017г.

Заповед публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

24.10.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

11.09.2017г.

Заповед за конкурс за длъжността – Началник на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”

Конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” при Община Перник

04.08.2017г.

Заповед – гл. експерт ЗЖПССД

„Главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности”

14.07.2017г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обекти № 1703-с и № 1704

 

Заповед определяне купувач 1703-спротокол 1703-срегистър

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН № 15 /07.08.2017 год.

 

Заповед определяне купувач 1704протокол 1704регистър

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН № 16/07.08.2017 год.

 

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обект № 1705

Заповед определяне купувач 1705протокол 1705регистър

ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА № 17/07.08.2017г.

06.07.2017г

Заповед №1204/06.07.2017г. за изменения на заповед за търг от 28.06.2017г.

29.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

28.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

27.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

25.05.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12бр. обекти /помещения и павилиони/ – общинска собственост

16.05.2017г.

Заповед № 791/12.05.2017 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на: 1. Център за обществена подкрепа – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61– 0.5 щ. бр. 2. Директор на Кризисен център – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61 – 0,5 щ. бр.

Oбявление на конкурс за заемане на длъжността Директор на: 1. Център за обществена подкрепа – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61– 0.5 щ. бр. 2. Директор на Кризисен център – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61 – 0,5 щ. бр.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост������ � Svejo