Конкурси и търгове

2020

09.03.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

28.02.2020 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед класиране обект 2021

Заповед класиране обект 2022

Протокол комисия класиране

24.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

20.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост:

2019

19.09.2019г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска собственост,

04.09.2019 г.

Заповед № 1408/ 04.09.2019 г

03.09.2019г.

Заповед № 1399 от 03/09/2019

09.08.2019г.

Заповед № 1274, гр. Перник, 09.08.2019 г.

20.06.2019г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

19.06.2019г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

30.04.2019г.

Заповед за  търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

22.04.2019г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

05.04.2019г.

Търгове с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документи от проведен търг обекти № 1902-с и обект 1903

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина обект № 1904

Документи от проведен търг обекти №1904

08.03.2019г.

Съобщение резултати конкурс за Здравен медиатор

08.02.2019г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект № 1901

Резултати от проведен търг №1901

………

Обявяване на конкурс за избор на „Здравен медиатор “ в Община Перник

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

2018

17.12.2918 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

13.12.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

26.11.2018г.

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, обект 1805, подотдели 100-д, 100-л, 102-г, 102-д, 102-з

Начална страница и съдърж.

Условия за участие, проект договор

Договор

Протокол и заповед класиране

08.11.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска собственост – 15 бр. складове в сградата на търговски обект тип „Мархи”

16.10.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

10.10.2018г.

Открит кокурс за маркиране и сортиментиране обект № 1804

Заповед изпълнител

Протокол

Регистър към протокола

Договор обект 1804 -публикуване

22.08.2017г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

25.06.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

22.06.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост 

30.04.2018г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща  дървесина на корен обект  № 1802

10.04.2018г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект общинска собственост

16.03.2018г.

Заповед публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

06.02.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

02.02.2018г.

Заповед за проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

2017

12.12.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

05.12.2017г.

Конкурс за длъжността – Началник на отдел „Общинска собственост и контрол търговия, транспорт и земеделие” – 1 щ. бр.

30.10.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 21 бр. обекти /терени и павилиони/ – общинска собственост

26.10.2017г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

25.10.2017г.

Заповед публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

24.10.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

11.09.2017г.

Заповед за конкурс за длъжността – Началник на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”

Конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” при Община Перник

04.08.2017г.

Заповед – гл. експерт ЗЖПССД

„Главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности”

14.07.2017г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обекти № 1703-с и № 1704

Заповед определяне купувач 1703-спротокол 1703-срегистър

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН № 15 /07.08.2017 год.

Заповед определяне купувач 1704протокол 1704регистър

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН № 16/07.08.2017 год.

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обект № 1705

Заповед определяне купувач 1705протокол 1705регистър

ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА № 17/07.08.2017г.

06.07.2017г

Заповед №1204/06.07.2017г. за изменения на заповед за търг от 28.06.2017г.

29.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

28.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

27.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

25.05.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12бр. обекти /помещения и павилиони/ – общинска собственост

16.05.2017г.

Заповед № 791/12.05.2017 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на: 1. Център за обществена подкрепа – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61– 0.5 щ. бр. 2. Директор на Кризисен център – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61 – 0,5 щ. бр.

Oбявление на конкурс за заемане на длъжността Директор на: 1. Център за обществена подкрепа – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61– 0.5 щ. бр. 2. Директор на Кризисен център – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61 – 0,5 щ. бр.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост������ � Svejo