Минералните извори в Перник са били известни още по тракийско време. Богати археологически находки свидетелстват за тракийско селище от късния неолит тук. От това време е най-богатата в централнобалканс-ката зона керамична колекция, която се пази в Историческия музей в града. Тук се съхранява и чудесна експозиция от релефи и скулптури, посветени на здравоносните божества Асклепий и Хи-гия, почитани в района заради наличието на много минерални извори.
КАКВИ СА ИЗВОРИТЕ ДНЕС
Днес в района има два основни минерални водоизточника – в кв. „Бела вода” с дебит 3,3 л/сек, температура 27° С и експлоатационни запаси на находището 104 хил. куб. м и в село Рударци – с дебит 10,3 л/сек, температура 28° С и експлоатационни запаси 33 хил. куб. м. Минералната вода при с. Рударци би могла да се използва за балнеопро-филактични цели, но за жалост това не се е случило до ден днешен. В китното селце, сгушено в полите на Витоша, което е само на трийсетина километра от София и в което вдигнаха къщи и палати не един и двама известни люде, има частен плаж с минерална вода и три чешми за обществено водоползване. Минералната вода в Рударци е с доказани лечебни качества – лекува чернодробни, бъбречни и жлъчни заболявания, високо кръвно налягане, алергии, помага при хронични белодробни проблеми. Тя е кисела и помага срещу образуването на фосфатни камъни в бъбреците и пикочния мехур. Използва се и за лечение на костни заболявания. Температурата на лековитата вода е 28 С и при къпане се усеща като студена. В момента от находището се използва дебит от 2,6 л/сек. По състав водата е слабомине-рализирана, хипотермал-на, хидроксикарбонатна,
сулфатнонатриева и е най-силно радиоактивна от всички минерални води в Софийската котловина и подножието на Витоша.
Откривателят
Първият, обърнал внимание на свойствата на минералната вода в Рударско, е Павел Делира-дев: „Кладнишките извори… те са единствените термални извори под западните склонове на Витоша с по-голяма радиоактивност… трябва да се съжалява, че и досега тези извори остават неизползвани. Мръсните трапища под изворите служат за киснене на гъските, които единствени изпитват благодатната сила на радия. И ако конопът притежава способността да кондензира радиевата еманация, направените от него ризи ще притежават чудна целебна сила.”
Някога минералната вода е извирала много по-високо от мястото на днешния извор.
За какво се използват водите
Три са чешмите с минерална вода в Рударци. Обикновено пред тях се вият опашки от народ, дошли тук, за да си наточат целебна вода. Хората носят десетки пластмасови туби и губят доста време, докато налеят живителната течност. Останалите чакат търпеливо да им дойде редът.
Минералната вода пълни трите басейна на открития плаж в селото, някога собственост на мината. Сега басейнът е преобразен напълно и вече е частна собственост. Дали собственикът му плаща някаква такса някому, от община Перник не могат да кажат.
ЗАКОНЪТ И БИЗНЕСЪТ
Минералната вода е изключителна държавна собственост, но с промяна в Закона за водите, влязла в сила от 1 януари 2011 година, общините имат право да стопанисват природните ресурси на тяхна територия. От това се възползва община Перник и на заседанието на Общинския съвет на 25 януари 2011 г. се взе
решение кметът да поиска от Министерството на околната среда и водите позволение общината да ползва и управлява безвъзмездно в продължение на 25 години минералната вода в Рударци. Аргументите бяха, че така по-рационално и в интерес на местното население ще се използват минералните водоизточници и ще се осигурят до-пълнителни приходи в общинския бюджет. Предвиждаше се да бъдат въведени такси за разрешителни и за водоползване. Кметът Росица Янакиева гарантира, че ще се упражнява стриктен контрол върху ползването и експлоатацията на съоръженията, каза, че ще бъдат построени нови чешми. Наличието на свободен експлоатационен ресурс от 3,79 л/сек би стимулирал голям инвестиционен интерес, каза тогава тя. В момента от находището се използва вода с дебит 2,6 л/сек. Екоминистерството обаче отказа да предостави минералния извор. Мотивът бе, че върху водата имало друга концесия, но експертите сбъркаха – на практика тя е прекратена. Това бе основание общината отново да поиска разрешение за ползване. Досега отговор от МОСВ няма.
Жителите на Рударци се надяват след многогодишно затишие да се поднови бутилирането на минерална вода, което да създаде работни места за местните хора.
Последната концесия за минералната вода в с. Рударци е сключена за периода от 2004 до 2008 г. Тя обаче е развалена, а концесионерът е наказан да плаща неустойки и концесията е прекратена.
През 2004 година „Българска бутилираща компания – Би Би Ко 1996″ ЕООД спечелва обявения конкурс за концесия на минералната вода в Рударци, като поема ангажимент да обработва годишен експлоатационен ресурс в обем 32 400 куб. метра и да заплаща концесионна такса на всеки кубически метър, но поне на 70% от цялото количество, в размер на 2,75 щатски долара на литър. Това означава, че фирма-
та е трябвало да внася всяка година по 62 370 до-лара (приблизително 95 000 лева). Отделно е еднократното концесионно възнаграждение в размер 15 0(H) лв. Това са чисти пари, които е трябвало да влязат в държавата.
Допълнително фирмата е поела ангажимент да направи инвестиция в раз-мер не по-малък от 1 460 727 лв. за изграждане на производствени сгради и съоръжения. Концесионерът е бил длъжен да открие и поддържа за срока на концесията 117 нови работни места.
На 17 декември 2008 г. концесията е прекратена. Мотивите са тоталното неизпълнение на обещанията на фирмата – незаплащане на дължимото минимално годишно концесионно възнаграждение за 2005, 2006 и за 2007 г., необорудване на водовземното съоръжение сондаж №9 с водомерни устройства за
отчитане на ползваните количества минерална вода, неспазване на договорния срок за представяне за одобряване от концедента на годишна програма за санитарно-технически мероприятия и мониторинг на минералната вода и на договорния срок за въвеждане в експлоатация на бутилиращо предприятие за усвояване на ресурса, както и поради незаплащане на дължимата неустойка за неизпълнените задължения. Реално концесионерът нищо не е направил и цели четири години е блокирал дейността по добив на минерална вода. За тези 4 години фирмата е могла да бутилира максимум 126 милиона литра вода.
Пропуснати са ползи от все още дължимите за 4 години 400 000 лева приходи от концесионни такси и нереализираните 117 работни места.  
в-к Вяра

Вашият коментар