Град Перник се намира на един от най-старите търговски и военни пътища на Балканите:  София – Солун и София – Скопие. На територия от 461 кв. км са разположени 24 населени места:  2 града и 22 села. Много от тях водят началото си от дълбока древност.

І. ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

1.      Пернишката крепост  –

 Разположена на хълма Кракра. Обявена за паметник на културата през 1956 г. с категория “национално значение”. Хълмът е населяван от V хилядолетие пр. Хр. до края на ХІІ век. През Античността крепостта е важен военен, административен и търговски център. През Средновековието крепостта е значим политически, административен, търговски, военен и културен център на българската държава.

2.      Тракийско светилище в квартал Църква  – 

Обявено за паметник на културата с национално значение през 1972 г.

Посветено е на здравоносните божества Асклепий и Хигия и на Тракийския конник. Външно е оформен в стил на гръко-римското храмово строителство. Богата колекция от оброчни плочки на Тракийския конник, Асклепий и Хигия се съхранява в Исторически музей – Перник.

3.      Църквата “Св. Георги”  в с. Студена  –  ХІV – ХVІ век.

Интересна архитектура от ХІV век и уникални стенописи от ХVІ век.

4.      Църквата “Св. Архангел Михаил” в с. Студена  – 

Оригинални стенописи от самоковски майстор.

ІІ. ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

1.      Римска вила в с. Кралев дол  –  ІІІ – V век.  В типичен стил “рустика”, селскостопанско имение.

2.      В района на Голо бърдо и Люлин са локализирани пет градища от Античността и Средновековието.

3.      На територията на общината има изградени 15 християнски църкви. По-голяма част от тях са изградени през епохата на Възраждането. Интересни стенописи има в църквите в селата Мещица и Расник.

4.      Манастири  –  4 броя  –  в с. Кладница, с. Дивотино, кв. Калкас, местн. Пантелей. Само в района на Пернишката крепост на хълма Кракра по археологически път са разкрити 9 църкви (от ІV до ХІІ век).

5.      Квартал Твърди ливади с банята (до завод “Струма”)

6.      Инженерен квартал – разположен на ул. “Физкултурна”.

7.      На територията на общината, в селата Люлин и Кладница  –  16 частни къщи са обявени за паметници на културата с местно значение.

ІІІ. ВЪЗМОЖНИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

1.      Средновековни крепости и градища в Пернишка община

2.      Светилища и църкви в Пернишка община

3.      Средновековни църкви по долината на Горна Струма

Някои от тях са съчетани с природни забележителности  –  местността Кървавото, пещерата Духлата, резервата Острица,         курорта Рударци.

ІV.  М У З Е И

1.      Исторически музей – Перник  –  общоисторически по характер. Минен музей  –  специализиран, за развитието на въгледобива в Перник.

V. Ч И Т А Л И Щ А   –  29 броя.

VІ.  Д Р У Г И

1.      Дворец на културата

2.      Младежки домове  –  2 броя

3.      Спортни зали  –  3 броя

4.      Стадиони  –  2 броя

5.      Бейзболно игрище и др. спортни съоръжения

Вашият коментар