4. НПО „Бяло, Зелено, Червено”

4 . НПО „Бяло, Зелено, Червено”

Адрес: гр.Перник, ул. „Й. Благоев” №26

Телефон: 0889 / 838846, Валентин Григоров

e – mail : ELIZASTOILOVA @mail .bg

Основна цел: Национална идентичност, Култура, наследство, усъвършенстване������ � Svejo