Асоциация за лица с интелектуални затруднения „Вяра, Надежда, Любов”

1.Асоциация за лица с интелектуални затруднения „Вяра, Надежда, Любов”

Адрес: 2300Перник, ул. «Търговска» бл.14, ап.2

Телефон: 076/601991,0888 251455

e-mail:alizpernik@abv.bg cvete2001@mail.bg

Основна цел: Модернизиране на формите за работа, подобряване качеството на услугите, адаптиране на добрите европейски практики, отстояване на правата, недискриминация, иницииране и създаване на нови социални услуги и новаторски решения за деца, младежи и възрастни хора със специални нужди и техните семейства, съобразени със стратегията на АЛИЗ «Вяра, Надежда, Любов» и на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/.������ � Svejo