8. Сдружение „Дар за здраве”

8. Сдружение „Дар за здраве”

Адрес: гр.Перник, кв. «Твърди ливади» 20/72

Телефон: ( 076 )60 46 50, Анелия Стамболийска

e – mail : darzazdrave@abv.bg

Основна цел: Приобщаване към национални и европейски ценности, преодоляване на трудностите при социална и здравна адаптация на хора в неравностойно положение, подпомагане на социални и сдравни структури, оказващи професионални услуги на тези групи хора .������ � Svejo