7. Дом на туриста „Васил Апостолов”

7. Дом на туриста „Васил Апостолов”

Адрес: гр. Перник, кв. «Иван Пашов» бл.16, вх. А, ет.8, ап.23

Телефон: ( 076 ) 60 62 08, Кръстинка Апостолова

Основна цел: Чрез различни форми на туризъм да укрепва здравето на своите членове; възпитанието им в дух на родолюбие и природолюбие чрез пропагандна и културно- просветна дейност; да работи за опазване на природата и екологичното възпитание на своите членове, като се обръща най- голямо внимание на децата и младежите. Да пропагандира туристическото движение «Опознай България»- 100-те национални обекта.������ � Svejo