6. Гражданско сдружение за развитие на община Ковачевци

6. Гражданско сдружение за развитие на община Ковачевци

Адрес: с.Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник

Телефон: 0893372040, Емил П.Денков – председател УС

Основна цел: Дейности: Екология, туризъм и благоустройство на Общината. Опазване на околната среда и водите и защита на човешките права. Да подпомага и насърчава развитието на селския екотуризъм, малкия и средния бизнес и др.



������ � Svejo