5. Сдружение „Бъдеще и просперитет”

5. Сдружение „Бъдеще и просперитет”

Адрес : гр.Радомир, ул. „Александър Стамболийски” №15

Телефон : 0899850299, Людмил Николов

e – mail : future _p @abv .bg

Основна цел:Цели на организацията са създаване на възможности пред младите хора за социална реализация, личностно развитие, активно участие в обществения живот на града.������ � Svejo