36. Сдружение Училищно настоятелство – ОДК/Общински детски комплекс/- Перник

36. Сдружение Училищно настоятелство – ОДК/Общински детски комплекс/- Перник

Адрес:град Перник 2300, ул. «Физкултурна» №12

Телефон: 076 60-44-35 , Мария Харизанова

Основна цел: Извършване на педагогически услуги, образователна, обучителна и възпитателна дейност, работа с талантливи и надарени деца, организиране на благотворителни изяви, изложби, пленери, турнири и др., рекламна, концелтна и друг идейности.������ � Svejo