33 . SOS – Детски селища –Дрен

33 . SOS – Детски селища –Дрен

Адрес: с.Дрен,общ. Радомир, ул.62 №8

Телефон: 02 818 49 40; 07726 22 21, Мариян Деков – директор SOS – Дрен

e-mail : dren @ sosbg . org

Основна цел : Осигуряване на закрила и специализирани грижи за деца –сираци или деца- изоставени от родителите и семействата си, както и на младежи, нуждаещи се от подпомагане.������ � Svejo