32. Съюз на инвалидите в България – клон Перник

32. Съюз на инвалидите в България – клон Перник

Адрес:град Перник 2300, ул. «Радомир» №1

Телефон: 076 602489

Основна цел: Интегриране на инвалидите в обществото.������ � Svejo