31. Стопанска камара Перник

31. Стопанска камара Перник

Адрес:гр.Перник,ул.Младен Стоянов,бл.10,вх.В,ап.64

Телефон: 696254, Делчо Калистратов

e – mail : kalistratov @ abv . bg

Основна цел: Представлява и защитава интересите на работодателите и членовете си на общинско и областно равнище.������ � Svejo