3. Областна организация на Български червен кръст – Перник

3. Областна организация на Български червен кръст – Перник

Адрес : гр. Перник, ул. «Радомир»№!, вх.А, ет.2

Телефон : (076) 60 26 65 , (076) 60 89 10 , GSM 0889 41 77 14

e – mail : pernik @redcross .bg , www .redcross .bg , Наталия Минева – Директор на секретариата на ОС на БЧК

Основна цел: Чрез своята мрежа от доброволци, членове и партньори да осигурява дейности и услуги в полза обществото- опазване на здравето и закрила на живота на хората, подпомагане на язвителни групи и пострадали при кризи и да възпитава младите хора в дух на хуманизъм.������ � Svejo