28 . Сдружение „Сурвакарска група село Елов дол”

28 . Сдружение „Сурвакарска група село Елов дол”

Адрес: гр.Перник 2302, кв. «Димова махала», бл.14, вх.Г, ап.84

Телефон: ( 076 ) 60 87 21 GSM 0885 86 49 19, Никола Николов – председател

e – mail : va _nesa @abv .bg

Основна цел: Развитие на обичая «Сурва». Създаване на организация и активна работа за запазване на самобитността и традицията в сурвакарските игри. Духовно израстване на младите хора от селото и приобщаването им към групата за направа на маски и облекла. Активно участие на групата във фестивали, конкурси, народни увеселения и др.������ � Svejo