27. Съюз на военно-инвалидните кооперации в България

27. Съюз на военно-инвалидните кооперации в България

Адрес: гр.Перник, пл. „Свети Иван Рилски”, Синдикален дом, ет. 7, офис 705

Телефон: 076/60 48 74, Георги Спасов Милев – председател

e – mail , http : svik _ pk @ mail . bg , www .svikb .org

Основна цел: Да съдейства за разгръщане на кооперативната дейност на пострадали в армията и кадрови военнослужещи преминали в запаса, задоволявайки техните икономически, културни и социални интереси.������ � Svejo