25. Регионално Дружество „ Знание „

25. Регионално Дружество „ Знание „

Адрес : гр. Перник, ул. „Радомир „ №1

Телефон : 076/ 60 66 98 ; 0898/ 227 427

e – mail : sslavova 1952@abv .bg

Основна цел : Да работи за повишаване образованието,професионалната

квалификация и културното равнище на хората.������ � Svejo