24 . Ромски обществен съвет «Купате»

24 . Ромски обществен съвет «Купате»

Адрес : гр. Перник, ул.”Радомир”№1, ет.5, ст.32

Телефон : 0897 312418, Методи Стоилов

Основна цел : Принос за изграждане на общество на социална хармония, без антагонистични противоречия, основано на зачитане на човешките права на личността.������ � Svejo