23. Фондация „Развитие – Перник”

23. Фондация „Развитие – Перник”

Адрес : Перник, ул.”Ст.Караджа” 14

Телефон : 076 60 27 18, Елена Филипова

Основна цел: Укрепване на позициите на жените в обществото и тяхната икономическа независимост. Самоорганизиране на жените и изграждане на мрежи за сътрудничество. Осигуряване на предпоставки за равен достъп до ресурси и вземане на решения във всички области.������ � Svejo