22. Регионален бизнес център за подпомагане на МСП – Перник

22. Регионален бизнес център за подпомагане на МСП – Перник

Адрес : гр. Перник 2307, кв. Могиличе, ул. „Света Петка” № 63

Телефон: 076/ 64 04 25; 63 04 26; Факс 076/ 64 04 26, Симеон Илиев – изп.директор

e-mail, http : rbc_pk@abv.bgrbc_pk@mail.bgwww.rbc-pernik.org;

Основна цел: Постигане на устойчив икономически растеж чрез стимулиране развитието на сектора на МСП, за решаване проблемите на заетостта в Пернишки регион.������ � Svejo