20. Сдружение „Перник в Европа”

20. Сдружение „Перник в Европа”

Адрес: гр. Перник, ул. “ Брегалница” №6, офис- сграда (ОКС), етаж 2

Телефон: ( 076 ) 60 36 66 , GSM : 0878 62 14 59, инж.Иво Чифлички – председател на УС

e – mail : ivopernik @gmail .com

Основна цел: Популяризиране на европейските културни ценности.������ � Svejo