2. Асоциация здраве и бъдеще

2. Асоциация здраве и бъдеще

Адрес: ПЕРНИК, УЛ. БРЕЗНИК 2 (в сградата на МБАЛ)

Телефон: 076/ 604   111

e – mail : healthandfuture @gmail .comhttp ://azb -bg .com

Основна цел: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и други полово-предавани инфекции, изграждане на умения за живот и повишаване на здравната култура на подрастващите и младите хора на територията на Община Перник.������ � Svejo