19. Природо изпитателно дружество

19. Природо изпитателно дружество

Адрес: гр. Перник

Телефон: 076/630-280

e – mail : ktrakiiska @ yahoo . com

Основна цел: Утвърждаване на българските традиции и съвременните добри педагогически практики в обучението и възпитанието на младите хора за запазване на уникалното биоразнообразие на Пернишки регион������ � Svejo