18 . Фондация П.У.Л.С. – Позитивни умения на личността в социума

18 . Фондация «П.У.Л.С. – Позитивни умения на личността в социума»

Телефон: 076/ 60 10 10, 076/ 60 33 60

e – mail : pulse .aids @gmail .compulse .women @gmail .com

http : www .pulsefoundation .org

Основна цел: Програмата за работа с хора преживели насилие:

  • Да защитава правата на хората, пострадали от насилие.
  • Да подпомага на хората пострадали от насилие, в насока социална интеграция и личностна реализация.
  • Да разработва и осъществява проекти и програми в подкрепа на хората , пострадали от насилие и техните семейства.
  • Да сътрудничи на държавни и общински институции и неправителствени организации за решаване на проблемите свързани с насилие.
  • Да активира промяна в българското семейство и общество в посока равноправие, разбирателство и хуманност.

Програма за „Превенция и контрол на HIV /СПИН”

Целта на програмата:

Да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ в страната чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет в националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН; да се намалят рисковите поведения сред уязвимите групи; и да се осигури достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН, до грижи и качествено лечение.

Програмата за Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ сред лицата, употребяващи венозно наркотици приоритетно е ориентирана към намаляване на здравните щети сред общността на употребяващите интравенозно наркотични вещества.������ � Svejo