16. Фондация „Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата”

16. Фондация „Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата”

Адрес: гр София ул . “Нишава”, ап.44, ет.1

Телефон: 0888 61 68 48 , д-р Влатко Глигоров

e – mail : office @ drug – free – school . org , http :// drug – free – school . org /

Основна цел: О пазване здравето на младите хора .������ � Svejo