15. Сдружение с общественополезна дейност „Обектив”

15. Сдружение с общественополезна дейност „Обектив”

Адрес : гр. Перник, пл. Кракра 1, Общински младежки дом, ет. 2

Телефон : 0896 22 52 50, Станислава Генадиева

e-mail : obectiv@abv.bg ; web sait: http://pernik.mikc.bg/

Основна цел : Целта на организацията е включване в реализирането на националната стратегия за създаването на благоприятни условия , развитие и инвестиране в младежта като социален капитал на страната , провокиране гражданската активност , развитие на доброволчеството , подпомагане процеса на интегриране на България като нова страна-членка на ЕС.������ � Svejo