14. Сдружение „Ние – европейската младеж”

14. Сдружение „Ние – европейската младеж”

Адрес: гр.Перник, ул.”Раковска” 3/6 А

Телефон: 0888 678 038 Иван Павлов

Основна цел: Реализиране на проекти������ � Svejo