12. Фондация „Младежка инициатива”

12. Фондация „Младежка инициатива”

Адрес: гр. Перник , ул. „Розова долина” 1/15

Телефон: 0898 922 989

e-mail: mlad_ini@abv.bg

Основна цел: Фондацията има за цел да съдейства за изграждането и развитието на едно свободно демократично гражданско общество в Република България, където младежта да намери своята гражданска и професионална реализация; да проучва проблеми, свързани с развитието на социалната сфера в Република България и да подпомага международното сътрудничество в това отношение; да подпомага развитието на културата и реализацията на художественотворческата интелигенция сред младежите; да стимулира развитието на културата и реализацията на художественотворческата интелигенция сред младежите; да стимулира развитието на талантливи юноши и млади специалисти в областта на икономиката, селското стопанство, екологията, правото и др. ; да поддържа и развива връзките с български граждани и общности зад граница; да възпитава и укрепва религиозната и етническа търпимост в страната; да предоставя социални услуги и хуманитарна помощ; да съдейства за развитието на спорта и екологичното възпитание; да подпомага развитието и качеството на образованието; да подпомага развитието на туризма; да подпомага и поощрява спазването и упражняването на правата на човека; да подпомага развитието на здравеопазването; да съдейства за развитието и изявата на националната и самобитната култура и колорит на етническите малцинства; да участва в международни програми свързани с присъединяването на България в Европейския съюз.������ � Svejo