11. Сдружение с нестопанска цел „Младеж”

11. Сдружение с нестопанска цел „Младеж”

Адрес: гр.Перник, кв. Тева, бл.59, ап.38

Телефон: 0897 813 729, Христиан Даскалов

e-mail : dasualov .pk @gmail .com , www . mladezh . hit . bg

Основна цел: Подобряване на икономическата, социална и образователна среда за развитие на младите хора в България������ � Svejo